Organisasjonen

STYRET 2022
Øivind Berg (leder) – oivind.berg@nb.no – 975 31 159
Geir Rise (kasserer) – geir.rise@nb.no – 480 54 086, jobb: 23 27 62 05
Siri Rutledal (sekretær) – siri.iversen@nb.no
Torbjørn Eng (styremedlem) – ten@typografi.org
Helene Jenssen (styremedlem) – helene@kalligrafi.no
Mette Guderud, Johan Rørlien Henden, Ellen Elisabeth Nicolaysen (varamedlemmer)

Berit Ch. Nielsen, Anne Eidsfeldt (medlemmer av valgkomiteen)
Inger-Lise Andersen, Jofrid Holter (revisorer)

WEB-ANSVARLIG
Torbjørn Eng – ten@typografi.org – 916 00 473

VEDTEKTER
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskaps vedtekter.

PRESENTASJON
Brosjyre fra 2022 som presenterer selskapets målsettinger og arbeid.
En eldre brosjyre.

STIFTELSEN AV NBBS
Referat fra stiftelsesmøtet 23. november 1998.

FACEBOOK
NBBS er på Facebook:
https://www.facebook.com/bokhistorie

BERETNINGER
2006–2007
2007–2008
2008–2009
(2009–2010)
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019
2019–2021