NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

Beretning 13.9.2006-30.10.2007

I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte:

 • Leder: Anne-Mette Vibe, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetsbibliotek, UiO
 • Sekretær: Berit Ch. Nielsen, Nasjonalbiblioteket
 • Kasserer: Geir Rise, Nasjonalbiblioteket
 • Styremedlemmer:
  • Trine Kolderup Flaten, Bergen off. bibliotek
  • Anne Eldrid. Jordfald, ABM- utvikling.
 • Varamedlemmer:
  • Jaga Kvadsheim, Nasjonalbiblioteket,
  • Svein Engelstad, UBO/UHS
 • Revisorer:
  • Anne Cathrine Munthe, Norges Veterinærhøgskoles bibliotek
  • Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek
 • Valgkomite:
  • Bredo Berntsen,
  • Jan-Erik Røed
  • Magnus Halle.

Generalforsamlingen 2006 vedtok følgende virkeplan for 2006-2007 :

 1. Fortsette medlemsverving, blant annet ved å ta kontakt med antikvarbokhandlere
 2. Konsolidere kontakten mellom bibliotekhistoriske miljøer og personer i Norge
 3. Søke å utvikle økt medlemsaktivitet
 4. Ta initiativ til å arrangere nordisk bokhistorisk møte i Norge 2008. Forslag til tema: Bokhistorie i forskningsperspektiv
 5. Videreutvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark og Sverige

Styret har holdt 4 møter og har ellers holdt kontakt via e-post og telefon. Virksomheten har i det vesentlige vært rettet mot arrangement av møter og ekskursjoner, og styret har arbeidet med å føre videre målsettingen om aktivitet andre steder enn Oslo. På grunn av sykdom har sekretær fungert som leder for selskapet fra medio mai.
Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år gitt støtte til sekretariatsfunksjoner.

Medlemsutvikling

Selskapet har totalt 82 medlemmer, fordelt med 71 personlige medlemmer og 12 institusjonsmedlemmer. NBBS har medlemmer spredt fra Svalbard, til Sverige, New York og i UK.

Kontakt med medlemmene

Hovedkontakten til medlemmene går via e-post. Medlemmer uten e-postadresse får utsendingene i papirversjon.

Hjemmesiden

Arbeidet med å få overført driftsansvar for hjemmesiden til et mer permanent "oppholdssted", har stått i stampe. Ønsket er at eten UBO, DB eller NB kan bli fast vertssted.

Om arbeidet i NBBS

Høsten 2006 arrangerte NBBS i tillegg til generalforsamlingen, ekskursjon til Bergen med besøk i Bergen Off. Bibliotek, Bergen Katedralskoles gamle bibliotek og UB Bergen/ HF-biblioteket. Godt sammensatt program og meget interessante besøk for de 10-12 medlemmene som deltok.

Det faglige møtet som skulle vært holdt i forbindelse med generalforsamlingen ble avviklet 27 februar i Cappelens antikvariat. Kamilla Aslaksen ga et inspirerende innblikk i drift av antikvariat, om Ibsen i diverse utgaver, polarlitteratur, bokbind med mer. 12 deltakere.

14 mars sto Karljohansvern på programmet med besøk i Marinemuseet med bibliotek- og dokumentasjonssenter som omfatter personalhistorie, tekniske tegninger, båtmodeller, teknisk utdanning i et historisk perspektiv, loggbøker med mer. 10 deltakere.

Planlagt besøk til Koppang og bibliotekmuseet ble utsatt inntil videre. Markering av Linné-jubileet måtte også utgå.

Andre aktiviteter

 • Selskapet får jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet om bibliotekhistoriske spørsmål
 • Medlemmene får invitasjoner til forskjellige arrangement av interesse, som for eksempel Øivind Bergs foredrag i Nasjonalbiblioteket om Kongsberg Berg- seminarium 9 januar d.å.
 • NBBS vedlikeholder kontakten med Dansk Bibliotekhistorisk Selskab og får jevnlig informasjon og invitasjoner til deres møter og seminarer
 • Kontakten med IFLA Library History Section føres videre
 • Anne Eidsfeldt, Geir Rise og Anne-Mette Vibe deltok på det 2 nordiske bokhistoriske seminaret som holdes 7-9 september i Finland (Åbo, Helsingfors og Borgå).

Oslo 24.09.07

Berit Ch. Nielsen
sign