NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

Beretning 25.09.2010 - 11.10.2011

Virkeplan 2010-2011, vedtatt på generalforsamlingen 23/9-10:

 1. Fortsette medlemsverving ved kontakt med aktuelle fagmiljøer som antikvarbokhandlere etc, invitere til åpne m%oslash;ter i selskapets regi og i samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner
 2. Konsolidere kontakten mellom bibliotekhistoriske miljøer og personer i Norge
 3. Arbeide videre med trykksaker i selskapets regi.
 4. Utvikle økt medlemsaktivitet
 5. Fortsette samarbeid med Norsk bibliotekforenings historiekomité om aktiviteter mot NBFs hundreårsjubileum i 2013
 6. Fram til 2013 bistå NBF med gjennomføring av Dokumentasjonsprosjektet
 7. Videreføre kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark og Sverige

I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte;

Leder:Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
Sekretær: Berit Ch. Nielsen, Nasjonalbiblioteket
Kasserer: Geir Rise, Nasjonalbiblioteket
Styremedlemmer:Bredo Berntsen, forfatter, Marius Hauge, forfatter/konsulent.
Varamedlemmer:Jaga Kvadsheim, Nasjonalbiblioteket, Svein Engelstad, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap/UiO, Torbjø Eng, Dagbladet, Trine Kolderup Flaten, Bergen off. bibliotek
Revisorer: Johan Ellefsen, pensjonist DB, ny, Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek

Valgkomite: Anne Eldrid Jordfall, Anne-Mette Vibe, Arthur Tennøe.

Styret har hatt 1 fellesmøte og har forøvrig holdt kontakt via e-post

Virksomheten har ellers vært rettet mot arrangement av medlemsmøter og ekskursjoner. Vi har hatt god oppslutning på møtene.

Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år støttet selskapets sekretariatsfunksjoner.

Medlemsutvikling
Medlemstallet er stabilt, hovedsakelig med institusjoner og personer fra bibliotekmiljøet. Det er fortsatt en utfordring å få utvidet nedslagsfeltet.

Kontakt med medlemmene
Hovedkontakten til medlemmene går via e-post og nettsted. Medlemmer uten e-postadresse får som tidligere utsendingene i papirversjon. Grunnet sykefravær og andre oppgaver har aktiviteten siste kvartal mht møter og medlemsinfo vært lav.

Hjemmesiden
Hjemmeside og epost for foreningen har i hovedsak fungert bra, men med noen overgangsvansker i forbindelse med skifte av webhotell. Håkon M.E. Sundaune overtok som vevmester etter Jon Anjer. Driftsansvar for hjemmesiden ligger hos Webhuset. Adressen er http://www.nbbs.no

Publikasjoner
NBBS har fortsatt et lager av publikasjonene, men det kommer bestillinger i blant, både fra norske og utenlandske bokhandlere.

Møter og arrangementer i egen regi og i samarbeid med andre

 • 16.11.2010. Medlemsmøte i Forsvarsmuseets bibliotek: Artilleri, fyrverkeri, kartsymboler, reglement, standarder - om fullføringen av et prosjekt med innsamling og omorganisering av Forsvarets historiske reglementer i systematiske samlinger. Presentasjon av materiale fra en periode på nesten 300 år
 • 02.03.2011 Medlemsmøte. Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein presenterer tanker om Nasjonalbibliotekets satsing p˚ fagområdet og inviterer til spørsmål og samtale
 • 07.04.2011 Medlemsmøte. Omvisning og orientering i trykkeverkstedet ved Kunsthskolen i Oslo ved førsteamanuensis Maziar Raein.
 • 18.05.2011 Medlemsmøte. Kåseri ved Bredo Berntsen om boka "Birds of America" av fransk-amerikaneren John James Audubon - "verdens dyreste bok", solgt på auksjon for 70 millioner kroner.
 • Ikke avholdt: Planlagt felles møte januar/februar 2011 med Norsk bibliotekforening om videreføring av SNL (Store norske leksikon). SNL er foreløpig "reddet" av Fritt Ord, NB m.fl.

  Andre aktiviteter

  - Selskapet får jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet og andre om bibliotekhistoriske spørsmål, om kilder og om personer
  - Forespørsel om behandling og organisering av gamle samlinger, blant annet den eldste delen av Kristiansand Katedralskoles bibliotek
  - NBBS har etablert kontakt med Terje J. Eriksen, Sjøfartsdirektoratet, som tar vare på materiale fra Velferdstjenesten for sjøfolk og er ansvarlig for den statlige ordningen med bibliotekbøker for sjøfolk
  - Sekretæren har stilt på møter i Bibliotekparaplyen, et nettverk for bibliotekorganisasjoner i Norge
  - Trine Kolderup Flaten har vært kontakt til NBFs historiekomité
  - NBBS oppnevnte sekretæren som representant til styringsgruppe for Dokumentasjons-prosjektet, en av aktivitetene i forbindelse med feiringen av NBFs 100 år i 2013. Finansiering av trykt bibliotekhistoriebok gikk ikke i orden. Derfor blir det lagt desto større vekt på dokumentasjonsprosjektet og nettpublisering fra NBFs side.
  - Løpende kontakt med Dansk Bibliotekhistorisk Selskab, søsterforeningen i Danmark: NBBS får jevnlig informasjon om bokutgivelser og invitasjoner til deres møter og seminarer
  - Kontakten med BIBLIS, Kungliga Bibliotekets venneforening, fortsetter

  Oslo 29.09.2011

  Berit Ch. Nielsen sign

  http://www.nbbs.no

  Forslag til VP 2011-12 1. Fortsatt kontakt med aktuelle fagmiljr, 2. fortsette medlemsaktivitet med ne mer i selskapets regi og i samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner 3. Konsolidere kontakten mellom bibliotekhistoriske miljr og personer i Norge 4. Viderefe samarbeid med Norsk bibliotekforenings historiekomitom aktiviteter mot NBFs hundresjubileum i 2013, blant annet med felles bibliotekhistorisk seminar pbibliotekmet i Stavanger 2012 5. Fram til 2013 bistNBF med gjennomfing av Dokumentasjonsprosjektet 6. Viderefe kontakten med tilsvarende fagmiljr og personer i Danmark og Sverige 7. I tillegg et nytt pkt 7: NBBS har neksistert i drt 10 . Pbakgrunn av de siste s virksomhet, kan det ve et passende tidspunkt gje opp status, se pmsetting, hva vi har oppnd, videre organisering, kartlegge situasjonen mht andre akter som arbeider med samme oppgaver, har overtatt virkeomrer etc. Styret foresl derfor dette punkt inn i VP 2010-2011 og at styret presenterer et forslag som kan behandles pgeneralforsamlingen 2012.