NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

Beretning 10.9. 2007- 30.10.2008

I perioden har NBBS hatt følgende tillitsvalgte:

 • Leder: Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket
 • Sekretær: Berit Ch. Nielsen, Nasjonalbiblioteket
 • Kasserer: Geir Rise, Nasjonalbiblioteket
 • Styremedlemmer:
  • Trine Kolderup Flaten, Bergen off. bibliotek
  • Anne E. Jorfald, Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
 • Varamedlemmer:
  • Jaga Kvadsheim, Nasjonalbiblioteket
  • Svein Engelstad, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap UiO,
  • Marius Hauge, forfatter, konsulent
 • Revisorer:
  • Anne Cathrine Munthe, Norges Veterinærhøgskoles bibliotek
  • Inger-Lise Andersen, Deichmanske bibliotek
 • Valgkomite:
  • Bredo Berntsen
  • Magnus Halle
  • Anne-Mette Vibe.

Generalforsamlingen 2007 vedtok følgende virkeplan for 2007-2008 :

 1. Fortsette medlemsverving, blant annet ved å ta kontakt med antikvarbokhandlere og forleggere
 2. Konsolidere kontakten mellom bibliotekhistoriske miljøer og personer i Norge
 3. Søke å utvikle økt medlemsaktivitet
 4. Være med på å arrangere det nordiske bokhistorisk møtet i Norge høsten 2008.
 5. Starte samarbeid med Norsk bibliotekforenings historiekomité om aktiviteter mot NBFs hundreårsjubileum i 2013
 6. Delta med et arrangement på Bibliotekmøtet i Bergen våren 2008
 7. Videreutvikle kontakten med tilsvarende fagmiljøer og personer i Danmark og Sverige
 8. Markere selskapets 10-årsjubileum. NBBS ble stiftet mandag 23 november 1998

Styret har holdt 4 møter og har ellers holdt kontakt via e-post og telefon. Virksomheten har i det vesentlige vært rettet mot arrangement av møter og ekskursjoner, og styret har arbeidet med å føre videre målsettingen om aktivitet andre steder enn Oslo. På grunn av sykdom har sekretær fungert som leder for selskapet fra medio mai.
Nasjonalbiblioteket har som i tidligere år gitt støtte til sekretariatsfunksjoner.

Medlemsutvikling

Medlemstallet er stabilt, hovedsakelig med institusjoner og personer fra bibliotekmiljøet. Det er en utfordring å få utvidet interessekretsen.

Kontakt med medlemmene

Hovedkontakten til medlemmene går via e-post. Medlemmer uten e-postadresse får utsendingene i papirversjon. Også i denne perioden har det vært problemer med nettverk og e-post, slik at noen navn har falt ut. Vi håper nå at det er stabilt igjen.

Hjemmesiden

Driftsansvar for hjemmesiden er nå overført til Kulturnett og Jon Anjer fungerer som vevmester

Om arbeidet i NBBS

 • Planlagt besøk til Koppang og bibliotekmuseet fortsatt utsatt
 • NBB mobiliserte til frammøte på Lis Bybergs disputas 7 desember
 • Bibliotekmøtet i Bergen: Styremedlem Trine Kolderup Flaten samarbeidet med lokale krefter om et fint møteprogram lørdag 8 mars: Rune Kyrkjebø UBB, statsarkivar Yngve Nedrebø, forsker Geir Atle Erstad innleder rundt tema"Bevaring kontra bruk - spørsmål omkring sikkerhet og kompetanse".
 • 29.04.08 Ekskursjon til Blaker gamle meieri: "Obs! m.fl. & m.m.m." - Et besøk i Guttorm Guttormsgaards prosjekter om fotografi, reisebeskrivelser, bokkunst fra mellomkrigstiden
 • 18.06.2008 på Nasjonalbiblioteket: "Mine vakre bøker". Om å samle illustrerte bøker v/ Jan Erik Røed
 • "Bøker og boksamlinger i Norden i et tusenårsperspektiv", Oslo 30-31 oktober. Konferanse i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Svensk biblioteksförenings nätverk för kulturarv

Andre aktiviteter

 • Selskapet får jevnlig henvendelser fra bibliotekmiljøet om bibliotekhistoriske spørsmål, om kilder og personer som kan bidra. Vi formidler også informasjon om aktiviteter, prosjekter og personer til medlemmer som jobber med spesielle tema
 • Kontakten med Dansk Bibliotekhistorisk Selskab videreføres og NBBS får jevnlig informasjon og invitasjoner til deres møter og seminarer
 • IFLA Library History Section har lite ekstern virksomhet og kontakten er sporadisk

Oslo 17.10.08

Berit Ch. Nielsen
sign