Lenker

BIBLIOTEKHISTORIE
Kunnskap er makt: norsk bibliotekhistorie – kultur, politikk og samfunn
Historiske hovudretningar i det norske bibliotekfeltet
Boksamlingen ved Arendal søndagsskole for voksne menn
Axel Charlot Drolsum i Universitetsbiblioteket 1870-1922
Norsk bibliotekhistorie (Norsk bibliotekforenings wiki)
Nesodden bibliotek 130 år 2012
IFLA Special Interest Group
A part of the library history of Longyearbyen
Dansk bibliotekhistorisk selskab
Oslo katedralskoles gamle bibliotekhttps://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2501383
Forskningsbiblioteket: fra kortkatalog til Twitter

BOKHISTORIE
Karlsen & Weidling: Bokfragmenter fra middelalderen 1520-1725
Nordisk bibelmuseum
Ernst Bjerke: De lærdeste Lægers Urtegaarde
Architecture, urban life and the illustrated press in nineteenth-century Christiania
Asbjørnsenselskapet
Andreas Munch-selskapet
Stiftelsen Arkivet
Nordisk forum for boghistorie
Det norske Søren Kierkegaard Selskap
Biblis – Kungliga bibliotekets vänförening
Fragmentprosjektet ved Universitetet i Bergen
Echoes from the vault: a blog from the Special Collections of the Univ. of St Andrews
NTNU – Blogg for spesialsamlinger

BOKTRYKKHISTORIE
Nordisk Papperhistorisk Förening
Typografi i Norge
Lenker til den grafiske historien
Pressemuseet Fjeld-Ljom
Norsk grafisk museum

BOKTEKNISK
Alfabetisk ordliste over norske bokbindtermer
Metode for beskrivelse av bokbind
Enkle bindbeskrivelser i bokkataloger
Illustrert ordbok for boksamlere

VÅRE RESSURSER
Norske arkiv, bibliotek og museer som har eldre bøker (før 1800) i sine samlinger – en foreløpig oversikt