Tidligere møter

2024

8. juni: Bok-ekskursjon til Tønsberg: Besøk i Bøthuns bokverksted (håndverksbokbinderi) og omvisning i Jarlsberg hovedgård med dets bibliotek.

29. april: Christiania 400 år – 381 år med boktrykk. I samarbeid med Oslo katedralskoles gamle bibliotek. Ernst Bjerke om Christianias første trykkeri, Anne Eidsfeldt om skiftet etter bokhandler Møller, Trond Haugen om visetrykket «Encke-Suck» fra 1643. På Oslo katedralskole.

4. april: Skatter fra Universitetsbibliotekets østasiatiske samling. I samarbeid med Universitetsbiblioteket. I HumSam-biblioteket, Georg Sverdrups hus, Blindern.

29. januar: Georg Agricolas De re Metallica (Basel, 1556). Ved Øivind Berg. (Etter NBBS-årsmøtet)

2023

15. november: Kunsterbøker og omvisning i Randi Strands utstilling. Ved Randi Annie Strand. I Kunstsmia, Sagene.

17. oktober: Forleggjarar som endra Noreg. Ved Ottar Grepstad. I Nasjonalbiblioteket.

19. september: De Deichmanske samlinger – det gamle i det nye. Ved Astrid Werner og Maren Haugfos. I Deichmanske bibliotek, Bjørvika.

18. april: Lansering av NBBS-antologien Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023, med foredrag av Torbjørn Eng og Øivind Berg. I Nasjonalbiblioteket.

27. februar: Arendals bokhistorier og andre provinshistorier. Ved Terje Bodin Larsen. I Nasjonalbiblioteket.

6. februar: Lesning i Norge på 1800-tallet: tilbakeblikk på arbeidet med min bok «Bøker i Norge» (2013). Ved Elisabeth S. Eide. (Etter NBBS-årsmøtet)

24. januar: Arven etter Aldus. Ved Øyvin Rannem. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

2022

14. november: En privatsamler og hans samling av trykk og annet. Besøk hos Tom Bloch-Nakkerud, TraxiRama, Oslo.

25. oktober: Missale Nidrosiense – en arkeometrisk tilnærming. Ved Nina Hesselberg-Wang og Chiara Palandri. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

12. juni: Gammel boktrykkteknikk. Ekskursjon til boktrykkverkstedet ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole, Moelv. Ved Marit Brandsnes.

11. mai: Bibliotek i opplysningstidens Danmark. Ved Christian Kaaber. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

4. april: Bibliotheca Wergelandiana – et vitnesbyrd om Norges fremste publisist i første halvdel av 1800-tallet. Ved Ernst Bjerke. I samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

25. januar: Historiske bibliotekarer jeg har møtt. Ved Øivind Frisvold. (Etter NBBS-årsmøtet)

2021

Ingen møteaktivitet grunnet restriksjoner under pandemien.

2020

14. januar: Omvisning i Nasjonalbibliotekets utstilling «Lausetypar og stramme bind». Ved Anne Eidsfeldt.

2019

19. november: Skal det være noe mer før vi stenger? Omvisning i Domus Bibliotheca (Juridisk bibliotek), Universitetet i Oslo, før flytting til nye lokaler. Ved Randi Halveg Iversby.

5. november: Lansering av NBBS’ jubileumsantologi Bokhistorie. Bibliotekhistorie. i forbindelse med foredraget «Da trykkekunsten kom til Norge» av Ernst Bjerke på Nasjonalbiblioteket, og etterfølgende lansering og feiring av boka for medlemmene (i Christiania Katedralskoles Bibliotek).

24. september: Om Camilla Colletts Amtmandens døtre. Ved Kamilla Aslaksen. (etter NBBS-årsmøtet)

8. mai: Farvel til Hammersborg. Ved Olav Kapperud. På Deichmanske bibliotek.

25. februar: Omvisning i Nordisk bibelmuseum. Ved Rune Arnhoff.

2018

20. november: Nordahl Rolfsen – nasjonsbygger og barnas venn. Ved Anne Kristin Lande, Berit Ch. Nielsen og Øivind Frisvold. På OsloMet.

27. september: Om samlingene i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Ved Tor Are Johansen. (Etter NBBS-årsmøtet)

22. september: Besøk til Helge Væringsaasens boksamling og utstillingen «’Lykke og Rigdom forplikter’ – en utstilling om Helge Væringsaasen». Ved Hilde Joramo og Toril C. Skaaraas Hofseth. På Glomdalsmuseet, Elverum.

23. april: Fra katedral til kro? Bibliotek i forandring. Ved Inger Stenersen og Øivind Frisvold. På Nasjonalbiblioteket.

23. januar: Det Steenske Bogtrykkeri 1879: teknikk, utgivelser og sosiale forhold i vårt største trykkeri. Ved Torbjørn Eng. I Oslo grafiske fagforening, Sagveien.

2017

15. november: «Folk flest» og frodig folkeliv for 200 år siden. Om tegnemester Johan Friedrich Leonhard Dreier. Ved Øivind Frisvold og Arthur Tennøe. På Nasjonalbiblioteket i Oslo.

2. oktober: Arkivdykk – bl.a. etter Søe-cadettene i «Kongens flåte». Ved Mette Guderud og Unni Berge, Forsvarsmuseets bibliotek. (Etter NBBS-årsmøtet.)

31. mai: Norsk maritim historie. Presentasjon av utstilling i Galleri Bygdøy Allé Kunstantikvariat PAMA v/Pål Sagen.

14. mars: «Hunder og barn ingen adgang» – hvordan barna erobret folkebibliotekene. Ved Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo/Akershus, Institutt for arkiv, bibliotek og informasjon. I samarbeid med Norsk bibliotekforening (NBF) Oslo/Akershus. På Høgskolen i Oslo/Akershus.

2016

29. november: Et kulelyn i biblioteket. Haakon Nyhuus i 150 år. I samarbeid med Deichmanske bibliotek, Grünerløkka, der møtet også fant sted.

11. oktober: Christiania Kathedralskoles Bibliotek. Ved Ernst H. Bjerke. På Oslo katedralskole.

2015

24. november: Da «bibliotekrevolusjonen» kom til Norge. Amerikansk innflytelse i norske fag og forskningsbibliotek. Ved Øivind Frisvold. På Høgskolen i Oslo.

27. oktober: Norli antikvariat 125 år. Ved Rolf Warendorph. I Norli antikvariat.

2014
4. juni: Henrik Wergelands Almuebogsamling 1829. Ekskursjon/sommermøte på Eidsvoll bibliotek. Ved biblioteksjef Laurel Beth Sharp.

27. mars: Hvis Trondhjem hadd’ et hode… va’ det gamle NTH – en reise gjennom bibliotekets hundreårige historie. Bibliotekhistorisk seminar i samarbeid med NTNU UB. Ved Tove Knutsen og Kjersti Lie, NTNU UB.

21. januar: Arbeidet med boken «Bøker i Norge». Ved Elisabeth Eide.

2013

27. november: Artilleriets bibliotek slik det framsto i 1814. Møte i serien Forsvarets historiske biblioteker. Ved bibliotekar Unni Berge.

6. mars: Carl Deichmans gave til Oslo by. Astrid Werner og Ole Skimmeland snakker om Carl Deichmans gave til Oslo by og viser oss godbiter fra samlingen.

2012

6. november: Trykkere, forleggere og intenderte lesere i Christiania og Fredrikshald 1643–1717. Ved forskningsbibliotekar Anne Eidsfeldt.

25. september: Boktrykkersvenner og boktrykkermestere i 1800-tallets Christiania. Ved Torbjørn Eng.

13. juni: Om arbeidet med Universitetsbibliotekets jubileumsbok «Kunnskap – Samlinger – Mennesker». Ved Svein Engelstad.

16. april: Om slottsbiblioteket. Ved Elisabeth Eide.

22. mars: Det bokhistoriske dokumentasjonsprosjektet. Felles seminar med NBF på bibliotekmøtet i Stavanger.

13. mars: Om arbeidet med «Det Kongelige Berg-Seminariums boksamling: en rekonstruert katalog». Ved Øivind Berg.

2011

7. april: Boktrykkverkstedet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Omvisning og orientering ved førsteamanuensis Maziar Raein.

18. mai: Om boka «Birds of America» av fransk-amerikaneren John James Audubon, omtalt som verdens dyreste bok. Kåseri ved Bredo Berntsen.

2. mars: Nasjonalbibliotekets satsing på fagområdet bokhistorie. Ved nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein.

2010

16. november: Artilleri, fyrverkeri, kartsymboler, reglement, standarder. Om fullføringen av et prosjekt med innsamling og omorganisering av Forsvarets historiske reglementer i systematiske samlinger. Presentasjon av materiale fra en periode på nesten 300 år. I Forsvarsmuseets bibliotek.

20. mai: Bibliofilklubbens bakgrunn og virksomhet. Ved Cato Schiøtz.

20. mars: Den boken var fin! Bokdesign fra 1600 til 2010. Omvisning i utstillingen i Nasjonalbiblioteket. Likedan vandreutstillingen Nordiske bokbind og vinnerarbeidene i konkurransen Årets vakreste bøker.

19. mars: En boksamling i opplysningstidens tegn – om Hornemann-samlingen i Trondhjem. På Hamar katedralskole i forbindelse med Bibliotekmøtet.  Innledning ved Elisabeth Eide. Presentasjon av den del av samlingen som kom til Hamar ved Hans A. Aschim.

24. februar: Studentersamfundets bibliotek. Om bibliotekets historie ved Tor Ivar Hansen.

4. februar: Kierkegaards bøker – fra en antikvarbokhandlers synsvinkel. Møte i samarbeid med Norske Søren Kierkegaard Selskap.

2009

11. desember: «Den illustrerte boka». Foredrag om bokutgivelsen med samme tittel, ved dr. art. Vilborg Hovet.

7. desember: Bokhistorisk omvisning i Nasjonalbibliotekets Darwin-utstilling Ved Øivind Berg.

16. september: Fra tresnitt til foto: illustrasjonsteknikker i 1800-tallets bøker, tidsskrifter og aviser. Ved historiker Tor Are Johansen.

22. juni: Kart og globus – kompassrosen. Omvisning i Nasjonalbibliotekets kartutstilling ved forskningsbibliotekar Benedicte Gamborg Briså.

12. mai: Gamle Norge på trykk. Foredrag ved Marius Hauge.

27. februar: Friheten og falløksen: Den store franske encyklopedien og revolusjonen. Ved Bredo Berntsen.

2008

30.–31. oktober: Bøker og boksamlinger i Norden i et tusenårsperspektiv. Konferanse i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Svensk biblioteksförenings nätverk för kulturarv.

18. juni: Mine vakre bøker: om å samle illustrerte bøker. Ved Jan Erik Røed.

29. april: ‘Obs! m.fl. & m.m.m.’ – Et besøk i Guttorm Guttormsgaards prosjekter på Blaker gamle meieri.

8. mars: Bevaring kontra bruk – spørsmål omkring sikkerhet og kompetanse. Seminar i regi av NBBS på Bibliotekmøtet i Bergen. Ved Rune Kyrkjebø UBB, statsarkivar Yngve Nedrebø og forsker Geir Atle Erstad.

2007

1. oktober: ‘Vær hilset…’ Petter Dass’ Nordlands Trompet gjennom 300 år. Besøk i Nasjonalbibliotekets utstilling. Ved bokhistoriker Anne Eidsfeldt.

2006

November: Ekskursjon til Bergen med besøk i Bergen offentlige bibliotek, Bergen Katedralskoles gamle bibliotek og UB Bergen/HF-biblioteket.

6. juni: Ekskursjon til Rød herregård ved Halden og dens privatbibliotek, samlet over flere generasjoner.

Ekskursjon til Gunnerus-biblioteket i Trondheim med besøk i Knudtzonsalen og papirkonserveringsverkstedet, i forbindelse med bibliotekmøtet i Trondheim.

2005

12. august–9. september: Norges kongesagaer fra middelalderen til i dag. En bokhistorisk utstilling på Universitetet i Oslo. Et samarbeid mellom NBBS og Universitetet i Oslo.

25. mai: Ekskursjon til Gulskogen gård utenfor Drammen. Ved Torkild Alsvik og Simon Mawdsley.

2. mars: Aker sogneselskap og arbeidet med registreringen av selskapets bibliotek/boksamling. Ved Knut H. Ellingsen.

2004

Bokhandel, forlagshistorie og utgivelsespolitikk i Aschehoug forlag fra 1870-åra til i dag. Ved Sigmund Carlsen.

2003

19. februar: Nobelinstituttets bibliotek og dets sjeldenheter, samt historien bak bibliotekets faglige samarbeid i SUN og SNUS-gruppen. Ved bibliotekleder Anne Cecilie Kjelling.

2002

11. april: Forsvarets historiske biblioteker. Ved Mette Guderud, Forsvarsmuseets bibliotek.

12. juni: De gamle Deichman-samlingene. Presentasjon av sjeldne verker. Ved Johan Ellefsen.

2001

30. mai: Universitetsbiblioteket og dets historie, Charlot Drolsum m.m. Foredrag ved stipendiat Grethe Eidslott.

2000

18. oktober: Det juridiske fakultetsbibliotek. Nestleder Anne-Marie Tronslin om rehabiliteringen av Domus Bibliotheca. Avdelingsbibliotekar Kjersti Selberg om biblioteket ved Instiutt for offentlig rett. Professor Gudmund Sandvik om juridisk bokhistorie.

1999

23. november: Biblioteket ved Oslo katedralskole. Bibliotekar Asbjørn Nielsen forteller om biblioteket og viser eksempler fra samlingen.

1998

23. november: Stiftelsesmøte for NBBS.