Publikasjoner

JUBILEUMSUTGIVELSE 2023
Bokhistorie. Bibliotekhistorie. 2023 En antologi med 13 artikler fra Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) ved 25-års jubileet i 2023. – Oslo : 2023. 163 s. Innb. Kr. 200,-.
Her er en smakebit. Boka kan bestilles fra NBBS-kassereren Geir Rise (se lenger ned).

 

JUBILEUMSUTGIVELSE 2019
Bokhistorie. Bibliotekhistorie. En jubileumsantologi fra Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap. – Oslo : 2019. 132 s. Innb. Kr. 100,-.
Boka er nå utsolgt, men er digitalisert av Nasjonalbiblioteket her..

NBBS har fortsatt et lite opplag av disse publikasjonene til salgs:

Norges kongesagaer fra middelalderen til i dag : en bokhistorisk utstilling 12.august til 9.september 2005 / [katalogteksten er utarbeidet av Anne Eidsfeldt, Magnus Halle og Helene C. Jenssen]. – Oslo : Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2005. – [25] s. ill. Utstillingskatalog. Kr. 50,-

Ernst H. Bjerke: Drammen latinskoles gamle bibliotek og dets forgjenger ved Kongsberg
latinskole : bidrag til Drammens eldre bibliotekshistorie
/ av Ernst Bjerke. –
Oslo : Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2005. – [30] s. ISBN 82-92685-00-6 (h.) Kr.150,-

Bredo Berntsen: Leksikonets historie : leksika gjennom 2000 år – håndskrevne, trykte og digitale / Bredo Berntsen. – Oslo : NBBS, Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2010. – [31] s. : ill. Kr 50,-.

Kontakt kassereren geir.rise@nb.no for kjøp av våre publikasjoner.
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, c/o Geir Rise, Strømsø Torg 5B, 3044 Drammen.
Kontonummer: 0539.44.70726