Lesetips

Her vil det publiseres lesetips og korte bokmeldinger for bokhistorisk interesserte.

Hva solskinn er for det sorte muld, er sann opplysning for muldets frende…
Roos, Merethe og Tønnesson, Johan Laurits: Sann opplysning. Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer.

Flott grafisk-teknisk historie
Hudson, Graham: The design and printing of ephemera in Britain and America 1720-1920

Vestens skrifthistorie med utgangspunkt i Roma
Rannem, Øyvin: Skriften i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini.

Norges første medisinske tidsskrift
Nylenna, Magne og Larsen, Øivind: Eyr – portrett av et tidsskrift.

Norske antikvariaters historie
Bjerke, Ernst: Med gamle bøker mot en ny tid.