Hva solskinn er for det sorte muld, er sann opplysning for muldets frende

Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer er tittelen på en av fjorårets utgivelser fra Cappelen Damm.

Redaktørene Merethe Roos og Johan Tønnesson skriver i et innledningskapitlet at boka skal «tematisere naturvitenskapens plass de nordiske samfunn fra midten av 1600-tallet og frem til i dag» og at den «har sitt utgangspunkt i en bekymring for naturvitenskapens stilling i de nordiske offentligheter i vår samtid».

Her er bidrag fra Sverige, Danmark, Norge, Finland, 20 forfattere – historikere, naturvitere, medisinere, tekst- og litteraturforskere som tar opp tema som naturvitenskapen i folkeskoleundervisningen, som dannelsesprosjekt, folkeopplysning innen medisin, seksualopplysning, geografibøker og geopolitikk, teknikk på museum, etc.  Med bibliotekhistoriske briller på, er det fristende å trekke fram Kjell Lars Berge og hans artikkel om Johan Ernst Gunnerus og «Det Trondhjemske Selskabs skrifter», men aller artiklene eller essayene bidrar til belyse problematikken med de «to kulturer», humaniora /naturvitenskapene.

Per Egil Hegge har gitt boka fyldig og morsom anmeldelse i Apollon 1/2018, s.58-59,  tilgjengelig også på nettet.

Les!

ISBN 978-82-02-56626-5. 538 s. Kr 499,-.

Berit Ch. Nielsen