Lesetips

Her vil det publiseres lesetips og korte bokmeldinger for bokhistorisk interesserte.

Flott grafisk-teknisk historie
Hudson, Graham: The design and printing of ephemera in Britain and America 1720-1920

Vestens skrifthistorie med utgangspunkt i Roma
Rannem, Øyvin: Skriften i historien. Maktsymbol fra Augustus til Mussolini.

Norges første medisinske tidsskrift
Nylenna, Magne og Larsen, Øivind: Eyr – portrett av et tidsskrift.

Norske antikvariaters historie
Bjerke, Ernst: Med gamle bøker mot en ny tid.