Flott grafisk-teknisk historie

Hudson, Graham: The design and printing of ephemera in Britain and America 1720–1920. British Library, London 2008. 119 s. ill.


Det er blitt sagt at hvis man deler den samlede mengden trykksaker siden Gutenbergs tid i to deler, vil den ene halvdelen befinne seg på bibliotekenes hyller, mens den andre halvdelen vil ha havnet i søppelkassa.

hudson_ephemeraSistnevnte halvdel er objekter med kortvarig aktualitet, på engelsk kalt ephemera. I Norge betegnes dette av  bibliotekarer som småtrykk, mens den grafiske bransjen tradisjonelt har kalt det aksidenser: hefter, fakturabrev, prislister, menyer, brevark og mye annet.

Denne delen av den grafiske produksjonen viser en større bredde i sin tekniske utførelse enn bokproduksjonen. Den har anvendt et større utvalg (og gjerne også annerledes) skrifttyper og ornamenter, den har benyttet fargetrykk i mye større grad, og illustrasjoner har spilt en større rolle. For å fange oppmerksomheten og for å skape det ønskede inntrykket hos mottakeren har virkemidlene vært flere og sterkere enn i de alminnelige bøkene.

Graham Hudson har skrevet en svært god og grundig bok om den tekniske og estetiske utviklingen av denne delen av trykksakproduksjonen. Bokas kapitler har temaer som trepressen, jernpressen, litografien,  fargetrykk, «artistic printing» (en grafisk stilart på slutten av 1800-tallet som ikke tidligere har hatt en samlende norsk betegnelse – jeg foreslår herved «kunstpreget trykk»; dette er jo ikke trykking av eller for kunstnere), kjemigrafisk etsing (de billedreproduksjonsteknikkene som avløste xylografiet) og reklame. Boka er rikt illustrert, så det er en sann glede å bla gjennom den.

Disse grafiske teknikkene har naturligvis betydning også utenfor småtrykkene/aksidensene, og boka gir derfor en særdeles god innføring i den grafiske teknologiske utvikling.

Graham Hudson er sekretær i den britiske organisasjonen The Ephemera Society, som siden 1975 har samlet både enkeltpersoner og institusjoner i arbeidet med å sikre og studere disse små trykksakene, som dessverre altfor ofte har havnet i søppelkassa.

Boka finnes i Nasjonalbibliotekets og i NTNUs bibliotek.

Torbjørn Eng