Organisasjonen

STYRET 2016/2017
Berit Ch. Nielsen (leder) – beritchn@gmail.com – 915 25 570
Geir Rise (kasserer) – geir.rise@nb.no – 480 54 086, jobb: 23 27 62 05
Øivind Berg, Tore Kr. Andersen, Øivind Frisvold (styremedlemmer)
Bredo Berntsen (1), Karen Danbolt (2), Mette Guderud (3)  (varamedlemmer)
Liv Rustviken og Erik Guldager Nielsen (medlemmer av valgkomiteen)
Johan Ellefsen og Inger-Lise Andersen (revisorer)

WEB-ANSVARLIG
Torbjørn Eng – ten@typografi.org – 916 00 473

VEDTEKTER
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskaps vedtekter.

PRESENTASJON
En tidligere brosjyre som presenterer selskapets målsettinger.

BERETNINGER
2006–2007
2007–2008
2008–2009
(2009–2010)
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016