Organisasjonen

STYRET 2017/2018
Berit Ch. Nielsen (leder) – beritchn@gmail.com – 915 25 570
Geir Rise (kasserer) – geir.rise@nb.no – 480 54 086, jobb: 23 27 62 05
Øivind Frisvold, Anne Eidsfeldt (styremedlemmer)
Øivind Berg, Tore Kr. Andersen (sekretærer)
Karen Danbolt, Mette Guderud  (varamedlemmer)
Liv Rustviken, Erik Guldager Nielsen (medlemmer av valgkomiteen)
Johan Ellefsen, Inger-Lise Andersen (revisorer)

WEB-ANSVARLIG
Torbjørn Eng – ten@typografi.org – 916 00 473

VEDTEKTER
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskaps vedtekter.

PRESENTASJON
Brosjyre fra 2017 som presenterer selskapets målsettinger og arbeid.
En eldre brosjyre.

BERETNINGER
2006–2007
2007–2008
2008–2009
(2009–2010)
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017