Organisasjonen

STYRET 2023
Øivind Berg (leder) – oivindb2@gmail.com – 975 31 159
Geir Rise (kasserer) – geir.rise53@gmail.com – 480 54 086
Torbjørn Eng (sekretær) – ten@typografi.org – 916 00 473
Helene Jenssen (styremedlem) – helene@kalligrafi.no
Lars Erik Lørdahl (styremedlem) – l.e.lordahl@ub.uio.no

Maren Haugfos, Lisa Bøthun, Ellen Elisabeth Nicolaysen (varamedlemmer)

Siri Rutledal Iversen, Ernst Bjerke (medlemmer av valgkomiteen)
Inger-Lise Andersen, Synnøve Ulvik (revisorer)

WEB-ANSVARLIG
Torbjørn Eng – ten@typografi.org – 916 00 473

VEDTEKTER
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskaps vedtekter.

PRESENTASJON
Brosjyre fra 2022 som presenterer selskapets målsettinger og arbeid.
En eldre brosjyre.

STIFTELSEN AV NBBS
Referat fra stiftelsesmøtet 23. november 1998.

FACEBOOK
NBBS er på Facebook:
https://www.facebook.com/bokhistorie

BERETNINGER
2006–2007
2007–2008
2008–2009
(2009–2010)
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019
2019–2021
2022
2023