Organisasjonen

STYRET 2019/2020
Berit Ch. Nielsen (leder) – beritchn@gmail.com – 915 25 570
Geir Rise (kasserer) – geir.rise@nb.no – 480 54 086, jobb: 23 27 62 05
Øivind Berg (sekretær)
Siri Rutledal Iversen, Ole Skimmeland (styremedlemmer)
Mette Guderud, Helene Jenssen, Torbjørn Eng (varamedlemmer)
Erik Guldager Nielsen, Øivind Frisvild, Anne Eidsfeldt (medlemmer av valgkomiteen)
Inger-Lise Andersen, Jofrid Holter (revisorer)

WEB-ANSVARLIG
Torbjørn Eng – ten@typografi.org – 916 00 473

VEDTEKTER
Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskaps vedtekter.

PRESENTASJON
Brosjyre fra 2019 som presenterer selskapets målsettinger og arbeid.
En eldre brosjyre.

BERETNINGER
2006–2007
2007–2008
2008–2009
(2009–2010)
2010–2011
2011–2012
2012–2013
2013–2014
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2018–2019