Publikasjoner

NBBS har fortsatt et lite opplag av disse publikasjonene til salgs:

Norges kongesagaer fra middelalderen til i dag : en bokhistorisk Utstilling 12.august til 9.september 2005 / [katalogteksten er utarbeidet av Anne Eidsfeldt, Magnus Halle og Helene C. Jenssen]. – Oslo : Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2005. – [25] s. ill. Utstillingskatalog. Kr. 50,-

Ernst H. Bjerke: Drammen latinskoles gamle bibliotek og dets forgjenger ved Kongsberg
latinskole : bidrag til Drammens eldre bibliotekshistorie / av Ernst Bjerke. –
Oslo : Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2005. – [30] s. ISBN 82-92685-00-6 (h.) Kr.150,-

Bredo Berntsen: Leksikonets historie : leksika gjennom 2000 år – håndskrevne, trykte og digitale / Bredo Berntsen. – Oslo : NBBS, Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap, 2010. – [31] s. : ill. Kr 50,-.

Kontakt kasserer Geir Rise for kjøp av disse.