Perspektiver på Draumkvedet

En av de mest kjente middelalderballadene i Norge er Draumkvedet. Det unike visjonsdiktet om Olav Åstesons reise til dødsriket har fascinert utøvere, lesere, billedkunstnere, komponister og forskere i århundrer.

Nasjonalbiblioteket arrangerer torsdag 23. mai et åpent heldagsseminar under tittelen «Perspektiver på Draumkvedet: Om forskning og fortolkning, dokumentasjon og inspirasjon».
I norsk bokhistorie er kunstneren Gerhard Munthes to utgivelser av Draumkvedet av stor betydning. Først Draumkvæde ved Forening for norsk bokkunst i 1904, deretter som en del av hans posthume Norske folkeviser i 1933. Den håndtegnede teksten i den førstnevnte utgivelsen førte til et samarbeid med et tysk skriftstøperi om å lage en trykkskrift.