Generalforsamling i NBBS

Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap (NBBS) avholder generalforsamling tirsdag 25. januar 2022.
Det har gått over to år siden den forrige generalforsamlingen i september 2019, og i de to årene med pandemi har det vært liten aktivitet i organisasjonen. Det er nå ønskelig å gjøre visse rokeringer i styret og å planlegge for å gjenoppta normal aktivitet i håp om at pandemien nærmer seg slutten.
Generalforsamlingen finner sted 25. januar kl. 1700 i Nasjonalbiblioteket.
Etter de formelle sakene er det et faglig innslag ved Øivind Frisvold (bildet), med tittelen «Historiske bibliotekarer jeg har møtt».