Fra lærling til svenn og mester

Læregutt i et lite boktrykkeri i norsk småbyNettstedet Typografi i Norge har lagt ut nytt materiale om fagopplæring og faglig status i boktrykkerfaget. Artikkelen diskuterer først det lille man vet om fagopplæring i boktrykkerkunstens barndom i Norge, fram til svenneprøver og aftenskoler ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Et sjeldent hefte for setterlærlingene fra 1914 om aksidenssats er også lagt ut.