Nasjonalbibliotekets bokhistoriske seminar 2020 med tema proveniens

Det årvisse bokhistoriske seminaret i Nasjonalbiblioteket ble våren 2020 avlyst pga. pandemien – eller rettere sagt utsatt til i høst, i en annen og begrenset utgave. Temaet er proveniens.
27. OKTOBER ble det avholdt en digital workshop over landegrensene i Skandinavia. Et kort referat kan leses her.
13. NOVEMBER avholdes et seminar med tittelen «Proveniens. Eiersignaturer, eiermerker og eiernotater i eldre bøker», med innledninger ved Øivind Berg (Nasjonalbiblioteket), Bård Frydenlund (Eidsvold 1814) og Bente Lavold (Nasjonalbiblioteket). Arrangementet vil ha svært begrenset deltakelse, men strømmes over nettet.
Grunnet pandemien ble seminaret avlyst.