Skrivematerialer og segl

Nordisk bibelmuseum har publisert to artikkelserier som er av interesse for bokhistorisk interesserte.
Den ene av disse er om skrivematerialene papyrus, pergament, velin og palimpsest – den andre om segl i Bibelen.
Nordisk bibelmuseum i Nedre Slottsgate i Oslo er med sin store samling historiske og moderne bibler vel verdt et besøk.