NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

presenterer

Norsk bibliotekvesens historie fram til ca 1900: ein bibliografi

av Ove Arstein og Reidun Kringstad
Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole våren 1975

FØREORD || INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR

Første skritt på veien mot en altomfattende bibliografi er at Selskapet har fått lov til å gjøre tilgjengelig Norsk bibliotekvesens historie fram til ca 1900 : ein bibliografi av Ove Arstein og Reidun Kringstad, utarbeidet som en hovedoppgave ved Statens bibliotekskole våren 1975.

Bibliografien er delt opp i enkelte deler, med gjensidige lenker.


FØREORD || INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR