NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

presenterer

Norsk bibliotekvesens historie fram til ca 1900: ein bibliografi

av Ove Arstein og Reidun Kringstad
Hovedoppgave ved Statens bibliotekskole våren 1975

INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR

FØREORD

Denne bibliografien er laga på oppfordring frå Statens Bibliotekskole. I arbeidet med å samle stoffet har vi fått fagleg støtte frå Universitetsbiblioteket i Oslo. Utan den velvillige innstilling til arbeidet vårt som vi møtte der,og dei frie forholda vi fekk arbeide under, ville det vore umulig å fullføre denne bibliografien på den tida vi hadde til rådvelde.

Vi vil og takke lektor Tor Henriksen ved Statens Bibliotekskole for god veiledning i arbeidet med ordninga av oppgava.

Oslo 28. april 1975.

Ove Arstein, Reidun Kringstad


INNLEIING || ALFABETISK HOVEDDEL || STIKKORDREGISTER || KILDER || FORKORTNINGAR