NBBS Logo

Norsk Bok- og Bibliotekhistorisk Selskap

presenterer

Fra: Bibliografi til historia om lesing i Noreg

av Bjørn Nic. Kvalsvik

 

LEIGEBIBLIOTEK:

BIBLIOTEKSVESEN
Utval av litteratur om ulike slag biblioteksverksemd, med vekt på historisk utvikling

Allment

Folkebibliotek og sentralbibliotek

Skulebibliotek

Fag- og forskingsbibliotek

Spesialbibliotek og bibliotek i private verksemder

Foreiningsbibliotek